AutoDos - Automatiseret Faresti Fodring

Den nye generation af fodring i farestalden.
Mindre arbejde, større sikkerhed for optimal fodring og forbedret huld ved næste cyklus.....

For stort vægttab i farestalden for det enkelte dyr giver negative konsekvenser i næste cyklus; reduceret, forsinket brunst efter fravænning og et signifikant lavere antal embryoer, samt omløbere. Med Faresti Fodrings anvendelse af fodringsstrategier er det automatiseret og risikoen for vægttab reduceret for sikring af søer og gylte i optimal tilstand.

Og for at optimere foderindtaget sker ud doseringer i små rationer og antallet kan justeres individuel.
På denne måde sikres optimal dyrevelfærd, performance og ikke mindst soens tilstand på en enkel, effektiv og arbejdsbesparende måde.

Vidste du.....at Agrisys i samarbejde med Nedap installerede de første prototyper i 2013 i en dansk svineproduktion og sammen planlagde både brugerflade, funktioner og mekaniske tilpasninger - der har resulteret i den særdeles velfungerende løsning vi har i dag. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud.

Systemet er baseret på Nedap Velos styringspakken, der  i mange allerede har været anvendt i ESF-, vægtsortering-, PPT- stalde og selve installationen er ikke bare utrolig enkelt og overskuelig, men også helt uden elektriker arbejde.
Og du kan følge med uanset hvor du er - sålænge du har internetadgang og en PC, Mac, tablet, Smartphone, Iphone, Ipad el. lign.
Systemet er baseret på Nedap Velos styringspakken, der i mange allerede har været anvendt i ESF-, vægtsortering-, PPT- stalde og selve installationen er ikke bare utrolig enkelt og overskuelig, men også helt uden elektriker arbejde.
Og du kan følge med uanset hvor du er - sålænge du har internetadgang og en PC, Mac, tablet, Smartphone, Iphone, Ipad el. lign.

Med individuel Faresti Fodring er det muligt automatisk at fodre søer i farestald og endda i løbeafdeling individuelt efter foderkurver - alt sammen styret fra din smartphone og wifi.
Glem alt om udløsersystemer, ind/ud af stierne for justering og forsinket opjustering af foder m.m.

Den langsomme udfodring sikrer at soen samtidig får et højere vandindtag.

Har du elektroniske øremærker på dine søer er det muligt at give den enkelte faresti eget elektronisk ID; således kan en ny indsat so enkelt og let placeres i den pågældende sti. Scan soen og scan stien - så er de linket sammen.

Den individuelle foderdosering sker efter den valgte og mest optimale fodringsstrategi, der kan ændres på ethvert ønskeligt tidspunkt; automatisk eller manuelt. På den måde vil udfodringen kunne tilpasses ved de daglige inspektioner og med omgående effekt til næste udfodring.
Er der en rest i krybben vælges blot "skip", skal fodringen helt stoppes vælges "stop" osv. alt sammen ganske enkelt fra en smartphone.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater