PorciSys

Børnemenu på en ny måde

Løft fodringen af pattegrise i farestalden til et nyt niveau med et PorciSys mini vådfodringsanlæg.
Som en unik detalje fungerer PorciSys også som et portionsanlæg, der fodrer individuelt på sti-niveau.

PorciSys anlægget håndterer fodring af pattegrisene glidende – lige fra mælkepulver i de første uger, efterfulgt af Prestarter som introduktion til startblandingen, der anvendes i fravænningsstalden.

Med PorciSys anlægget får pattegrisene et supplement til somælken, og den gradvise overgang til Prestarter og startblanding stimulerer udviklingen af grisenes fordøjelsessystem og letter overgangen til fravænningsstalden.

På signal fra trugsensoren blandes de individuelle portioner, som herefter udfodres til den pågældende ventil, så pattegrisene har adgang til friskblandet foder, hvilket øger appetitten og væksten.
Friskblandet foder giver også den bedst mulige foderkvalitet.

Efter hver udfodring sendes der en portion vand i foderfremføringsslangen for at fjerne foderrester.
Det er godt for både hygiejnen og foderøkonomien.

PorciSys kan håndtere op til 3 forskellige typer foder samt mikrodosering af tørre og flydende komponenter.

Er der stadig tvivl om at et mælkeanlæg eller minivådfodringssystem er det rigtige til farestien eller fravænningsafsnit?

Så se denne lille film om PorciSys fra Agrisys - det patenterede, fuldautomatiske og selvrensende system hvor vådfoder eller mælkeblanding bliver transporteret med luft.
PorciSys har ingen foderrester i systemet, da det er individuelle portioner der blæses (via trykluft) ud til trugene.
Det er portionsvis multifasefodring med den højest mulige hygiejne; min. portioner er 150 ml og max. er 1500 ml.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater