AirSys Welfare

Automatiseret tildeling af strøelse

I en tid med stigende fokus på velfærdsløsninger og dokumentationskrav er
et AirSys strøanlæg et sikkert valg for fremtiden.
Manuel tildeling af strøelse til dyrene er en både fysisk og tidskrævende
opgave, og samtidigt kan det være en
udfordring at sikre dyrene permanent adgang til frisk rodemateriale hele døgnet.
Med et AirSys strøanlæg tildeles strøelse automatisk på det ønskede antal strøsteder døgnet rundt.
Det er yderst gavnligt at sprede rodemateriale ofte da det aktiverer grisene og dermed formindskes risikoen for
halebid og interne kampe.
Dyrene får adgang til frisk og interessant rodemateriale ofte og i mindre portioner, automatisk justeret til dyrenes
vækstkurve – helt uden ekstra arbejde for landmanden.


Strømængde og antal daglige strøninger kan let tilpasses individuelt til de enkelte strøsteder under hensyntagen til hvilke dyr, der skal tildeles strøelse.

Økonomisk er der også fordele ved at sprede i mindre portioner oftere, fordi mindre af rodematerialet dermed går tabt i gødningen.

Et AirSys strøanlæg kan håndtere forskellige typer af strøelse, eksempelvis halm og savsmuld.
Anlægget leveres som standard med et strøpåslag til manuel påfyldning. Hvis det ønskes, kan anlægget udvides med et halmbord med opriver og halmsnitter, så der kan anvendes egne halmballer.

Hvor kapaciteten tillader det, kan et AirSys foderanlæg og et AirSys strøanlæg sammenbygges, så foder og strøelse
håndteres i samme rørstreng.

Se denne lille reportage fra en 1300 so farm i Danmark, hvor der siden 2016 er strøet med AirSys Welfare hver dag i både drægtigheds- og klimastalde.
100% automatiseret strø anlæg - godt for dyrevelfærd, effektivitet og økonomi.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater