ChainSys 60mm og 100 mm

Klassisk kædeanlæg til forskellige udfodringstyper i både 60 og 100mm
Klassisk kædeanlæg til forskellige udfodringstyper i både 60 og 100mm

I nogle tilfælde er der god grund til at holde sig til det traditionelle og det bliver ikke mere klassisk end et kædeanlæg til at transportere foderet.

En løsning med ChainSys har mange anvendelsesmuligheder lige fra opfyldning af volumendoserere og foderautomater til transport fra A til B – f.eks. mellem to eller flere siloer.

Er der et ønske om automatisk opluk af f.eks. volumendoserere kan denne funktion let tilføjes.

Flere strenge at spille på

En ChainSys løsning med flerstrengede anlæg til farestalde, smågrise eller slagtesvin er også en af
mulighederne.

Eksempelvis er 2 eller 3 rørstrenge med hver sin foderblanding med manuel håndtering af foderskift en enkel løsning, hvis der ikke er ønske om eller behov for automatisering.

Et 60mm anlæg har en kapacitet på op til 1.2T /timen.
100mm har en kapacitet på op til 5T/timen.Fælles for alle anlægstyper er de gennemtænkte detaljer og et værdiskabende fokus på driftsikkerhed, foderkvalitet, energiforbrug og brugervenlighed – alle er parametre, der bidrager til at en ChainSys løsning har lave driftsomkostninger i hele anlæggets levetid.

ChainSys+ 160mm (6.3")

Med en transportkapacitet der kan matche de fleste behov, er vores 100 mm anlæg meget alsidig i dets anvendelse og vi bruger det i flere af vores løsninger.

For eksempel benyttes det som indtransport til siloer i
foderlade eller som en integreret del af et møllerianlæg.
Fælles for disse løsninger er en enkel installation med få motorer og en fleksibel rørføring.

Et 160mm anlæg har en kapacitet på op til 20T/timen.

Bio-sikkerhed

Skal der flyttes store mængder over lange afstande, er både 100 mm anlægget og 160 mm anlægget sikre valg.

Med et voksende fokus på biosikkerhed og ekstern smittebeskyttelse er en investering i et internt silotransportanlæg en god ide.
Med et eksternt placeret silobatteri i god afstand til produktionsbygninger undgås det, at foderbusserne kommer tæt på – samtidigt øges hygiejnen ved de interne siloer, da et eventuelt foderspild begrænses til området ved det eksterne siloanlæg.
Transporten af foder til interne siloer ved staldene klares automatisk af et 100 mm anlæg eller 160 mm anlæg.

ChainSys løsningen indgår også i vores BatchSys løsningsportefølje.
Med BatchSys tilføjer vi smarte og intelligente funktioner med de muligheder, det fører med sig.
Udforsk vores BatchSys løsninger på BatchSys siden.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater