Freeda Sorting

Ingen problemer med vægten

Freeda Sorting sorteringsvægt til slagtesvin giver mere frihed og fleksibilitet i slagtesvineproduktionen.
En løsning med Freeda Sorting henvender sig både til nye og eksisterende stalde, hvor der kan opnås en
rigtig god udnyttelse af arealet i stien samtidig med at de nødvendige funktioner tilgodeses.

Grisene vejes flere gang dagligt, da de gennem hele
vækstperioden passerer sorteringsvægten for at få
adgang til ét af de to foderområder.
De hyppige vejninger giver et godt indblik i grisenes
trivsel og baseret på det, bliver de sorteret ind til et
foderområde med en foderblanding, der passer til
deres vægtstatus.

Når data om vægt kombineres med en Agrisys Multifase fodringsløsning giver det et automatisk system med mange muligheder for glidende, individuel fodring baseret på vægtkurver.

Det er godt for grisene, produktionsøkonomien og miljøet.

Leveringsprognose og stressfri levering

Systemet tilgås let fra smartphone, tablet eller PC.
Brugerfladen er opbygget således at det giver et hurtigt overblik over alle Freeda Sorting enhederne og man er hele tiden opdateret på daglig tilvækst og forventet leveringsprognose; dvs. antallet af grise, der er klar til levering ud fra de parametre, der er indtastet i systemet.

Det giver enkel og stressfri levering for både dyr og medarbejdere.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater