BatchSys multifase fodring

Med et BatchSys anlæg åbner der sig en verden af muligheder for smarte og intelligente fodringsløsninger.
Her bygger vi videre på ChainSys anlæggene og kan bl.a. tilføje automatiske ventiler, sensorer, mixerstation og vejeceller på siloerne.

BatchSys løser opgaven uanset om fokus er på...
• Optimering af produktionsøkonomi via MultiFase med glidende foderskift
• Øget biosikkerhed med et GateSilo anlæg
• Staldanlæg med høj kapacitet
• Mulighed for flere blandinger med fuldt overblik
• Transportanlæg til mølleri

BatchSys med individuelle portioner til hver automat
BatchSys med individuelle portioner til hver automatEt godt eksempel på et BatchSys anlæg er et MultiFase fodringsanlæg, hvor der er mulighed for at kunne håndtere flere blandinger i den samme rørstreng – enten som enkeltblandinger eller som et mix af flere blandinger med glidende skift mellem blandingerne.

Med sensorer i foderautomaterne giver det information om foderforbrug og grisenes ædeadfærd.

Der er mulighed for at kombinere 60 mm og 100 mm systemer i en samlet løsning.
Her udnyttes den høje kapacitet på 100 mm anlægget til at forsyne et 60 mm sektionsanlæg med den ønskede foderblanding.

Denne løsning giver en høj grad af fleksibilitet og samtidig en enkel installation.

Gatesilo

Et fuldautomatiseret GateSilo anlæg, hvor lagersiloerne er placeret i sikker afstand fra staldbygningerne med overvågning af lagerbeholdning enten via vejeceller eller sensorer, er også en mulighed.
BatchSys anlægget sørger transport af foderet til buffersiloer ved staldene eller som direkte leverance til foderanlæggene.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater