AirSys

I stedet for at benytte traditionel kæde transporteres foderet i systemet med luft, hvilket har flere fordele, som f.eks. hygiejne, præcision og tør / våd fodring i samme løsning.
Nøgleværdier i et AirSys anlæg er individuel tildeling og sikkerhed for ensartet fodring uden afblanding.

AirSys med individuelle foderportioner til hver automat
AirSys med individuelle foderportioner til hver automat

Da AirSys fungerer som et portionsanlæg – et
anlæg hvor der sendes individuelle portioner afsted
til udfodringsstederne, giver det mulighed for at
håndtere flere besætningsgrupper f.eks. søer og
smågrise på samme anlæg.

Anlægsopbygningen er enkel og kan tilpasses både i
nye og eksisterende bygninger.

I et AirSys anlæg doseres foderblandinger direkte
i rørstrengen og allerede i basisversionen er der
MultiFase funktion, hvor der kan laves et glidende
foderskift mellem de forskellige foderblandinger.

AirSys med individuelle foderportioner og vand tilsat direkte ved stien
AirSys med individuelle foderportioner og vand tilsat direkte ved stien


Anlægget er et portionsanlæg og udmærker sig
bl.a. ved at kunne tildele både tørt og vådt foder på
samme rørføring.

De steder, hvor der ønskes udfodring af vådt foder
tilsættes vandet først i nedløbet over krybben, idet
foderet passerer igennem et “gardin” af frisk vand.

Dvs. at al foderfremføring i rørstrengene er med rent og tørt foder.
Det medfører et højt hygiejneniveau og en heraf
følgende ensartet foderkvalitet uden tab af foderværdi.

Et AirSys foderanlæg kan tilpasses, så det bliver en perfekt løsning til enhver besætning.

AirSys+

Med et AirSys+ anlæg tager vi skridtet videre i forhold til muligheder og funktioner.
I forhold til AirSys anlægget tilføjer vi en mixer og en udfodringsenhed, begge med vejeceller.
Det giver mulighed for at blande foderet nøjagtigt helt ned på komponentniveau – formalede råvarer,
mineraler, mikrokomponenter osv.

Selv komponenter med en høj fugtighedsprocent på op til 40%, som f.eks. crimpet majs kan håndteres.

AirSys+ med præcisionsmix
AirSys+ med præcisionsmix

Et AirSys+ anlæg er også relevant til præcisionsudfodring af færdigblandet foder, hvis der ønskes indsigt i hvor stor en fodermængde, der leveres til det enkelte udfodringssted.
Der er selvfølgelig mulighed for glidende
overgang, styret via foderkurver.
AirSys+ er genvejen til avanceret fodring og afprøvning af forskellige fodersammensætninger.
I princippet er det et anlæg med et næsten
ubegrænset antal muligheder i forhold til
håndtering af forskellige fodertyper, forskellige
komponenter og forskellige besætningsgrupper.

AirSys+ med præcisionsmix og vand tilsat
direkte ved stien
AirSys+ med præcisionsmix og vand tilsat
direkte ved stien


Med tildeling af individuelle portioner og mulighed
for at fodre med forskellige foderblandinger
giver det en unik mulighed for tilpasset fodring i alle
staldafsnit.
Der kan hurtigt og enkelt laves ændringer på stiniveau i f.eks. smågrise- og slagtesvinestalde.

Anlægget er også optimalt, hvis der ønskes flere
blandinger til søerne i fare- og drægtighedsstaldene.
Et AirSys+ kan også anvendes som hjertet i et
foderkøkken med transport af færdigblandinger til
buffersiloer.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater