Freeda Faresti Fodring

Godt begyndt er halvt...

Freeda Faresti Fodring er en automatisk udfodringsenhed til dosering af tørfoder til søer i farestalden.
I AutoDos får du et stærkt værktøj, der bidrager med flere funktioner til tørfodring af søerne og det giver
mulighed for at løfte management og ydelse til et nyt niveau.
En individuel fodringsstrategi for hver enkelt so er implementeret på sti-niveau og princippet med mange
små portioner, fordelt ofte i løbet af dagen hjælper soen med at holde sig i topform.

Ønsker man endnu mere indsigt i søernes ædeadfærd, kan Freeda Faresti Fodring installationen let udvides med en Freeda Aktiveringssensor.

Aktiveringssensoren er et værdifuldt element til overvågning af soen, fordi den registrerer soens
ædeadfærd og giver systemet besked, hvis soens
foderoptag falder.

Systemet kan også tilgås fra smartphone – det giver
overblik på staldgangen.

  • Udfodring baseret på ønsket foderkurve
  • Let justering af foder i forhold til kurve + / –
  • Online betjening direkte fra smartphone, tablet eller PC
  • Ubegrænset antal daglige udfodringer
  • Dagsration kan fordeles forskelligt på antallet af udfodringer
  • Soen aktiveres flere gang i løbet af dagen – positiv indflydelse på vandoptag og smågriseadfærd
  • Langsom udfodring
  • Soen er længere tid om at æde – forbedret blodcirkulation i yveret stimulerer mælkeproduktion
  • Forbedret so-performance resulterer i højere kuldvægt ved fravænning og flere grise

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater