Agrisys AirSys Strø

Tildeling af strøelse

Det er ikke bare et krav med strøelse eller rode-materiale i alle staldafsnit i dag, men også noget de fleste kan se effekten af og fornuften i, hvis det bare ikke var så tidskrævende at sikre tildelingen af.

De fleste staldsystemer er ikke skabt til at håndtere strøelse i de mængder, der er nødvendigt og det har typisk ikke været tænkt ind fra starten.
Men med Agrisys AirStrø bliver tildelingen automatiseret på enkel vis også i eksisterende stalde.
Og i nybyggeri er håndtering af strøelse altid på dagsordenen og der kan AirStrø endog kombineres med foderanlægget Agrisys AirFeed og derved er alting mere enkelt.

Se denne lille reportage fra en 1300 so farm i Danmark, hvor der siden 2016 er strøet med AirSys Strø hver dag i både drægtigheds- og klimastalde.
100% automatiseret strø anlæg - godt for dyrevelfærd, effektivitet og økonomi.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater