Kraftfoderstation


Kraftfoderstationens sparer dig ikke bare arbejde og foderomkostning, men sikrer dig også et godt overblik over din besætning.

Kraftfoderstationens brugervenlige styresystem sikrer på enkel vis, at hvert enkelt dyr fodres sikkert, komfortabelt og roligt.
Fodringen sker iflg. let opbyggelige foderkurver, der tildeler foder i forhold til hvor dyret er i cyklus og fordeler fodringen over dagen efter din strategi.

Agrisys - Nedap Velos systemet styrer stationerne med sikker „hånd”. Og har i kraft af de unikke egenskaber lagt distance til standarden.

Foderstationen leveres som standard

- Uden baglåge
- Med RF trug i kraftig ramme
- Med fri mulighed for fodring efter øre, hals eller ben respondere
- Med én doseringssnegl

Og kan bl.a. leveres med

- Op til 4 blandinger pr. station, kan udvides til 6
- Pneumatisk baglåge som tilvalg

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater