AutoSow

Dagens ret — individuelt

Individuel fodring af søer er godt for soen og for foderøkonomien.

Med AutoSow tilbyder vi en løsning med fuld fokus på individuel fodring af søer i drægtighedsperioden, og som samtidigt kan tilpasses til de fleste eksisterende staldsystemer, som f.eks. stier med gulvfodring eller
æde/hvile bokse.

AutoSow er enkel for både dig og søerne, og kræver et minimum af oplæring.
Brugerfladen giver fuldt indblik i søernes ædeadfærd og foderoptag. Soen fodres individuelt efter foderkurve og æder en so ikke dagens ration, vil systemet gøre opmærksom på dette.

I en løsning med AutoSow bokse skal soen have et elektronisk øremærke – en chip i øret for individuel genkendelse.
Kombineres AutoSow med AutoDos (se s. 25) får man fuldt indblik i soens foderhistorik.

Det er også muligt at veje søerne og sikre den rette tilvækst gennem hele drægtighedsperioden ved at tilføje Agrisys AutoWeight.

En anden option er brunstregistrering, så man opdager de søer, der har kastet og dermed undgår spildfoderdage.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater