Elektronisk So Fodring - stabile grupper

Når produktionen har en størrelse med ugehold på 45 - 50 søer og opefter, er stabile grupper en rigtig god løsning.

Med en station der er bygget til stabile grupper, har Agrisys ikke bare en løsning der optager minimal plads, men også en simpel og stærk løsning - intet overflødigt udstyr, bare individuel driftsikker fodring.

Ved en produktion med stabile grupper har vi mulighed for at lave mange forskellige, skræddersyede løsninger, så pladsen bliver udnyttet optimalt.

Agrisys har stor specialviden og erfaring i at udarbejde indretninger, der sikrer overblik, driftssikkerhed og funktionalitet. Samtidig tager vi i vores løsninger højde for dyrevelfærd og produktivitet.

Løsninger med stabile grupper kan, afhængigt af bygningernes størrelse og beliggenhed etableres i eksisterende byggeri. Men oftest er det den ideelle løsning til nyt byggeri eller udvidelse af nuværende sohold.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater