Elektronisk So Fodring - i nyt byggeri

Der er ikke alene økonomiske fordele i etableringsfasen ved at vælge en løsning med elektronisk sofodring i forhold til en løsning med f.eks. en boks pr. so eller gulvfodring.
Det er i den efterfølgende produktion at du vil opleve det fulde udbytte som den individuelle fodring giver på dine produktionsresultater.

Så udover at skulle bygge færre kvadratmeter, vil du opleve de andre fordele som elektronisk sofodring giver, nemlig ro i flokken og individuel styring af soens huld.

Et byggeri på færre kvadratmeter er en af de store besparelser, men også mekaniseringsomkostningen til selve transponderanlægget og fodringssystemet er væsentligt lavere.

Ved nyt byggeri er alle muligheder for en optimal løsning til stede - vi tager gerne en uforpligtende dialog om den helt rigtige løsning til Jer

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater