Elektronisk So Fodring - dynamiske grupper

Agrisys - Nedap's system til dynamiske grupper giver mulighed for perfekt håndtering af flokstørrelser over 100 søer uden at I mister overblikket; men det gør søerne til gengæld, hvorfor rangkampe bliver et flygtigt fænomen.

En stor fordel ved fælles separation er roen og køkulturen der er slående, fordi aggressive søer bliver afledt når en station er ledig.

Det skal derudover fremhæves, at der pga. den lange vej fra udgang til indgang ikke er søer der tager turen igen. Søerne finder ro i den klare opdeling mellem aktivitets-, hvile- og ædeområder.

Systemet sørger for at søer og gylte står klar når de skal vaccineres, skal videre til farestalden eller er i brunst; og skulle det ske at en so har tabt sit øremærke, bliver hun også separeret fra.

I forbindelse med den fælles separationsenhed samles spraymarkering et sted og der gives samtidig mulighed for at placere en brunstdetektor optimalt.

Løsningen med dynamiske grupper og fælles separationsenhed er god til at udnytte eksisterende bygninger optimalt

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater