Agrisys AirFeed

Multifase og blandeanlæg i ét

Agrisys AirFeed er multifasefodring på den enkle og præcise måde. AirFeed er både transport til
den enkelte sti og foderblanding, så med et Agrisys AirFeed anlæg får man også hjemmeblanding integreret.
Foderkurverne opsættes og specificeres; brugeren vælger hvordan foderet skal sammensættes og hvor meget det enkelte dyr eller sti skal have i en given periode – derefter sørger anlægget selv for indtag af komponenter og råvarer.
Anlægget vejer og blander foderet, hvorefter det sendes til den enkelte sti.

Samme stald, samme anlæg leverer individuel fodring såvel tørt som vådt foder
Samme stald, samme anlæg leverer individuel fodring såvel tørt som vådt foder

Tør- og vådfodring med Agrisys AirFeed

En grundsten i Agrisys AirFeed systemet er at der som standard kan leveres individuelle blandinger som både tørt og vådt ad-lib eller restriktivt.

Når der ønskes at fodre med vådfoder blandes og transporteres foderet præcis som ved tørfodring og først lige over stiskillerummet tilføres vandet.

Foderet sendes gennem et ”vand gardin” i de stier, hvor foderet ønskes som vådfodring.
Der er ikke på noget tidspunkt vand noget sted i
systemet i øvrigt. Det giver optimal hygiejne og præcis justeret vandforbrug.
En løsning der kan anvendes helt ned til ny-fravænnede grise.

Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater