< Tilbage

Jørgen Lindberg, Scandinavian Farms28-05-2018 - 09:43

"Jeg har arbejdet med Agrisys i de sidste 10 år og til stadighed fuldt ud tilfreds; selv da de leverede komplet fodring, ESF og vægtsortering til vores sidste 7700 so's full-line projekt"

 

.....se artikel under billeder....

"Jeg har arbejdet med Agrisys i de sidste 10 år og til stadighed fuldtud tilfreds; selv da de leverede komplet fodring, ESF og vægtsortering til vores sidste 7700 so's full-line projekt"

 

Med plads til 7700 søer plus smågrise op til 30 kg fylder denne helt unikke stald logisk i landskabet; faktisk noget der ligner små 50.000 kvadratmeter.

Og så skal man ikke glemme de 58.000 stipladser til slagtesvin på et tilknyttet site, hvor 29 bygninger på hver 1.600 m2 og ialt godt 46.000 m2 er det heller ikke er til at overse.


Det er dansk ejede Scandinavian Farms Pig Industries Ltd., der i 2016 byggede en mønster farm i Kina, hvor man har omfavnet al den teknologi, der giver mening i forhold til at sikre optimal management af blandt andet fodring.
Og efter en dialog med Agrisys om bl.a. indretning af drægtighedsstalde, fodringsdistribution og løsninger generelt, faldt valget på det, der endte med at fylde 31 stk. 40” containere med udstyr til såvel so-farm som til slagtesvinesitet.
Næsten på dato 1 år efter kontraktunderskrivelse kunne der laves en aflevering af et anlæg fuldt ibrugtaget.
Og i den mellemliggende periode havde CEO Jørgen Lindberg etableret omkring 10 hektar bygninger med højteknologi fra fodring og ventilation til vandrensning og gyllehåndtering.

 

Og allerede i 2017 besluttede Jørgen Lindberg også at bestille den automatiserede farestifodring til DanBreed's avlsbesætning, DanYu, som han også er CEO for.

"Vi kunne se en tydelig højere fravæningsvægt og mere ensartede søer med den automatiserede farestifodring fra Agriys, hvorefter vi besluttede også at implementere dette til vores ren race søer, hvilket allerede har vist sit værd".

 

Fakta om Agrisys’ leverance – bl.a. er leveret:
• 131 foderstationer med 32 centralseparationer og brunstdetektorer • 98 tørfoderanlæg
• 2040 automatiserede faresti fodrings enheder • 36 sneglesiloer • 145 sorteringsvægte • Montage og indkøring

 

Udtalelse fra Jørgen til SEGES den 24/1-19:

 

"Det er korrekt at vi har dette system på to af vores farme, ialt i 2,442 farestier ud af 3792 farestier

 

Det er et system fra Agrisys-Nedap som vi har brugt siden efteråret 2016: 

 

Foderstrategi er følgende :

En uge før faring til 1 uge efter faring, 3 gange pr døgn

2 uge 5 gange pr døgn

3 uge 7 gange pr døgn

4 uge 9 gange pr døgn

 

Udfordrings enheden sidder oven på det normale fald rør, og dermed er der ikke forskel på adgangen til krybben i forhold til normal fodrings system

 

Fordelene som jeg ser dem og erfarer dem er en væsentlig størrer fravænnings vægt kontra de farestier hvor at vi har normalt system ( ca 0,5-0,6 kg)

 

Mere ensartede søer ved fravæning og et bedre huld generelt

 

Stort set ikke skulder sår og en ting som vi kan se under de varme forhold vi har i sommeren ( op til 43 grader) er væsentlig mindre gaspustere idette system, da de får små men mange portioner.

 

Meget nemt at justere for de ansatte, de går bare bagved og justere på telefonen, såfremt at soen ikke skal fodres som kurven er lagt.

 

Nemt at lægge kurver ind efter huld ved ankomst til farestalden

 

Ulemper hmmmm - jeg har ikke fundet nogle endnu.

 

Foder spild er mindre en normalt system, da der fodres mindre mængder ud pr fodring

 

Vi har iøvrigt danske dyrlæger her hveranden måned og efter at de har set det , mener de at det burde findes i alle danske besætninger "

< Tilbage
Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater