Cookiepolitik
Agrisys.dk anvender ikke cookies.

GDPR
Agrisys A/S har styr på GDPR og dermed dine persondata inkl. vore samarbejdspartnere.

Hvad er GDPR
GDPR er EU's nye regulativ for beskyttelse af persondata eller helt præcist står GDPR for: General Data Protection Regulation.
Dette regulativ gælder i alle EU medlemslande og for alle medlemslandes virksomheder for at sikre en ensartet forenkling af virksomheders behandling af persondata.