Kraftfoderstation

Kraftfoderstationens sparer dig ikke bare
arbejde og foderomkostning, men sikrer
dig også et godt overblik over din besætning.

Kraftfoderstationens brugervenlige styresystem
sikrer på enkel vis, at hvert enkelt dyr
fodres sikkert, komfortabelt og roligt.
Fodringen sker iflg. let opbyggelige foderkurver,
der tildeler foder i forhold til hvor dyret
er i cyklus og fordeler fodringen over dagen
efter din strategi.

Agrisys - Nedap Velos systemet styrer
stationerne med sikker „hånd”.
Velos har i kraft af de unikke egenskaber lagt
distance til standarden.

Kraftfoderstationerne leveres
som standard:


- Uden baglåge
- Med RF trug i kraftig ramme
- Med fri mulighed for fodring efter øre, hals eller ben respondere
- Med én doseringssnegl

Kraftfoderstationen kan bl.a. leveres
med:


- Op til 4 blandinger pr. station, kan udvides til 6
- Pneumatisk baglåge som tilvalg