Tildeling af strøelse

Det er ikke bare et krav med strøelse eller rodemateriale i alle staldafsnit i dag, men også noget de fleste kan se effekten af og fornuften i, hvis det bare ikke var så tidskrævende at sikre tildelingen af.
De fleste staldsystemer er ikke skabt til at håndtere strøelse i de mængder, der er nødvendigt og det har typisk ikke været tænkt ind fra starten.
Men med AirStrø bliver tildelingen automatiseret på enkel vis også i eksisterende stalde.
Og i nybyggeri er håndtering af
strøelse altid på dagsordenen og der kan AirStrø endog kombineres med foderanlægget AirFeed og
derved er alting mere enkelt.
Play