Play

Multifase og blandeanlæg i ét

Agrisys AirFeed er multifasefodring på den enkle og præcise måde. AirFeed er både transport til
den enkelte sti og foderblanding, så med et Agrisys AirFeed anlæg får man også hjemmeblanding integreret.
Foderkurverne opsættes og specificeres; brugeren vælger hvordan foderet skal sammensættes og hvor meget det enkelte dyr eller sti skal have i en given periode – derefter sørger anlægget selv for indtag af komponenter og råvarer.
Anlægget vejer og blander foderet, hvorefter det sendes til den enkelte sti.

Vådfodring med AirFeed

En grundsten i AirFeed systemet er at der også er mulighed som standard at vådfodre i langtrug
eller ad-libitum.
Foderet blandes og transporteres præcis som ved strøelse og tørfodring og først lige over
stiskillerummet tilføres vandet.
Foderet sendes gennem et ”vand gardin” i de stier, hvor foderet ønskes som vådfodring
Der er ikke på noget tidspunkt vand noget sted i
systemet i øvrigt. Det giver optimal hygiejne og lavt vandforbrug.